Certifikati Hempika

NAJVIŠA KVALITETA
NAŠ JE STANDARD

Poslujemo u skladu sa smjernicama dobre proizvodne (GMP), laboratorijske (GLP), distribucijske (GDP) te poljoprivredne i sakupljačke prakse (GACP). Kako bismo osigurali dosljedne i transparentne prvoklasne proizvode i usluge udovoljavamo certificiranim sustavima upravljanja u nastavku.

SI-EKO-002

Ovaj ekološki certifikat potrošaču jamči da su svi proizvodi koji se stavljaju na tržište kao ekološki, proizvedeni, uskladišteni, prerađeni i oglašavani u skladu s preciznim tehničkim specifikacijama te ovjereni od nadležnih tijela.

ISO 22716

Sustav dobre proizvodne prakse dokazuje da proizvedeni proizvodi prije namjeravanog stavljanja na tržište prolaze strogi nadzor te udovoljavaju određenom standardu kakvoće. Osmišljen u cilju smanjenja rizika povezanih s proizvodnim procesom.

ISO/IEC 17025

Akreditacija izdana na temelju standarda kojeg je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju postavlja opće zahtjeve i pravila rada laboratorija za ispitivanje kanabinoida i drugih djelatnih tvari industrijske konoplje.

HACCP

Analiza opasnosti i identifikacija kritičnih kontrolnih točaka predstavlja sustavni pristup sigurnosti hrane tijekom proizvodnog procesa u cilju cjelokupnog poboljšanja zdravstvene ispravnosti hrane i utvrđivanje mjera za smanjenje opasnosti.

ISO 9001

Sustav upravljanja kvalitetom skup je standarda koji pomaže organizacijama zadovoljiti potrebe svih zainteresiranih strana proizvodnog i prodajnog procesa uvažavajući pritom potrebne zakonske i regulatorne zahtjeve vezane za proizvod i usluge.

ISO 22000

Sustav upravljanja sigurnošću hrane u prehrambenoj industriji predstavlja sustav strogog nadzora svih postupaka proizvodnje, skladištenja i distribucije te, posljedično, upravljanja kritičnim točkama u svim segmentima lanca hrane, od polja do stola.